Wlad Foto

Nieuws

 

icoon pokrov 

 

Terugblik 23 augustus

Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ieder was verheugd elkaar na zo een lange tijd weer te kunnen zien en spreken. Vader Paul hield een toespraak met een gebed. Ook werd George Bruinaars in het zonnetje gezet vanwege zijn langdurige en essentiële bijdragen aan onze gemeenschap en aan het bestuur van Wladimirskaja.
Op de fotogalerij staan enkele foto's van de samenkomst. 

                                                                                                    (geplaatst 1 september)

Bijeenkomst 23 augustus 

We hebben elkaar al lang niet meer ontmoet vanwege het coronavirus. Ook de viering in augustus kan niet doorgaan. Daarom heeft het bestuur besloten om een samenkomst te organiseren in de buitenlucht.
Op zondag 23 augustus hebben we vanaf 14.00 uur een deel van het terras gereserveerd van de StayOkay in Bunnik. Het ligt prachtig in het bos Amelisweerd/Rhijnauwen langs de Kromme Rijn. De plek biedt voldoende ruimte om de 1,5-meter afstand in acht te nemen. Mocht het gaan regenen, dan kunnen we terecht in de grote kamer van het landgoed (ook met tafeltjes op 1,5 m afstand). Er zijn volop drankjes en hapjes te verkrijgen. Het bestuur biedt u het eerste kopje koffie/thee aan. 

                                             (geplaatst 21 juli 2020)

 

Overlijdensbericht 
Op maandag 20 april overleed Piet van Kleinwee in het verpleeghuis Hof van Batenstein in Vianen. Hij is 90 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Joke was hij jarenlang nauw betrokken bij onze Utrechtse Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja. Joke zong enthousiast in het koor. Helaas is ook Joke enkele jaren geleden opgenomen in een verpleeghuis. Piet is enkele jaren tot juli 2012 voorzitter van het bestuur van onze gemeenschap geweest. Als diaken was hij actief in de geloofsgemeenschap van de Johannes Bernarduskerk. Hij ging daar elke maand voor in vieringen voor de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap. We hebben het aan Piet te danken dat wij als Byzantijnse gemeenschap in 2016 in deze Johannes- Bernarduskerk onze vieringen konden voortzetten toen dit in  de Antoniuskerk niet meer mogelijk was. Piet van Kleinwee had een bijzondere verering tot Maria. Toen hij vanwege zijn afnemende gezondheid zijn diakenambt moest neerleggen kreeg hij van de Johannes Bernardusgemeenschap een mooie Maria-icoon cadeau. Op vrijdag 24 april heeft in besloten kring voor hem de uitvaart en begrafenis plaats gevonden in de Johannes-Bernaduskerk.. Wij vertrouwen hem aan Christus en zijn Moeder toe, dat hij hen mag ontmoeten in de hemelse vrede. 

Afgelopen maandag 20 april is onze voorzitter Fons van Bosbeek begraven. Als bestuur hebben we bij hem thuis nog afscheid van hem kunnen nemen en het “Wetsnaja Pamjat” voor Fons kunnen zingen. Daarna is hij op St. Barbara begraven, waar vader Paul bij het graf een korte dienst heeft gedaan. 
Eeuwige gedachtenis!

Dorine Sweere, 
secretaris/voorzitter a.i. Wladimirskaja


Overlijdensbericht
Tot ons grote verdriet moeten wij u meedelen dat geheel plotseling, door een hartstilstand, is overleden
Fons van Bosbeek, voorzitter van het bestuur van onze gemeenschap Wladimirskaja.
Dit is gebeurd in zijn huis in Bunnik op dinsdagavond 14 april. Hij is door een van zijn kinderen de volgende morgen gevonden.
Vanwege de Covid-19 crisis heeft de begrafenis plaats in strikt besloten kring op maandag 20 april.

Fons is 81 jaar oud geworden. Hij was een diep gelovig katholiek en kerkelijk sterk betrokken. Vanaf zijn jeugd had hij een grote belangstelling voor de oecumenische toenadering tussen de kerken. Hij was vanaf 2015 lid van onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap na het overlijden van zijn vrouw Roos Ellen. Hij vond veel troost in de schoonheid van de Byzantijnse liturgie. Dit raakte hem ook heel sterk bij de vieringen in de abdij van Chevetogne waar hij een paar keer enige dagen heeft doorgebracht. 
Vanaf januari 2016 was hij voorzitter van het bestuur van onze gemeenschap. Hij had oog voor zorgvuldige regelingen en afspraken. Tegelijk toonde hij een warme menselijkheid. Goede onderlinge verhoudingen en een liefdevolle sfeer binnen onze gemeenschap gingen hem zeer ter harte. Ook vertegenwoordigde Fons onze gemeenschap bij het landelijk overleg van de Pokrof-gemeenschappen. Wij zullen hem heel erg missen en wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Namens het bestuur, 
Dorine Sweere, 
secretaris Wladimirskaja

(Geplaatst 16 april 2020)

 

Ziekenboeg
Zoals velen van ons weten heeft onze akoliet Hermann Sleeuwenhoek een dotterbehandeling ondergaan. Door de coronavirusuitbraak was deze behandeling uitgesteld en moest Hermann thuis met behulp van medicijnen afwachten totdat er in het UMC weer plaats was. Jan staat hem natuurlijk zoveel mogelijk bij, maar laat in deze geïsoleerde tijd wat van je horen, stuur een kaartje, bel of mail hem of ga onder zijn balkon een serenade brengen, dat zal hen goed doen.

(Geplaatst 23 maart 2020)

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 4-2020 Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk,Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht VANWEGE DE ONZEKERE ONTWIKKELING VAN DE CORONA-PANDEM...

Lees meer

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Lees meer

Nieuws, lief en leed

Nieuws, lief en leed

Nieuws       Terugblik 23 augustus Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ...

Lees meer

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Lees meer

Fotogalerij

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Lees meer

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Lees meer