Algemene Verordening Gegevensverwerking

Wij zijn als instelling verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens van allen die bij ons werk betrokken zijn.
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland, die per 25 mei 2018 is ingegaan. 

U kunt de tekst van de AVG hier downloaden.