Wij zijn als instelling verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens van allen die bij ons werk betrokken zijn.
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland, die per 25 mei 2018 is ingegaan. 

U kunt de tekst van de AVG hier downloaden.