Tijdschrift Pokrof, te bestellen bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Walpoort 10, 5211DK ‘s-Hertogenbosch.Zie www.oecumene.nl.

Gebeden uit de orthodoxe traditie, Ten Have, ISBN 90 259 5196 1

Een open venster op de Orthodoxe Kerk, auteur: Ignace Peckstadt, Uitgeverij Averbode, 2005, ISBN 90-317-2217-0.

The Orthodox Church, Timothy Ware, Penguin book (Engels)

Eikonikon, Over iconen. Verschijnt vier keer per jaar, kosten: €9,00

Adres: Eikonikon-Abonnementenadministratie, t.a.v. Marian van Delft, Hilversweg 18, 7161 PH Noordijk. Zie: www.eikonikon.nl