Spiritualiteit

Typische kenmerken van de Byzantijnse spiritualiteit zijn de grote eerbied voor het mysterie van God, die wij niet kunnen kennen. Van deze huiver is alles doordrongen.

God is de geheel andere, maar God komt wel naar de mensen toe: in Zijn woord, in Jezus Christus, die de ‘eikoon’, het Beeld van God is, in mensen-gestalte. God vervult de wereld en de kerk door de Heilige Geest. Het mysterie van Gods nederdaling vervult telkens opnieuw met huiver en kan mensen grote troost geven. God wordt mens opdat de mens goddelijk wordt.

Verder is kenmerkend dat de Verrijzenis van Christus zo centraal staat. Want wij mogen in Zijn Verrijzenis delen. Het lijden wordt gezien als een doortocht naar de heerlijkheid. Dit wordt niet alleen individueel beleefd maar gezien als iets voor de hele kosmos.

Zo krijgt de geloofsbeleving een kosmische dimensie.

Kerkbericht

Kerkbericht

  KERKBERICHT NR. 1-2021 Voorlopig géén viering (en ) De dreiging van de besmetting door het coronavirus heeft het bestuur doen besluiten om in elk geval géén viering te houden op zondag...

Lees meer

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Lees meer

Nieuws, lief en leed

Nieuws, lief en leed

Nieuws       Terugblik 23 augustus Op 23 augustus jl. hadden we een zeer geslaagde bijeenkomst op het landgoed Rhijnauwen. Er waren 31 leden van onze gemeenschap aanwezig en ...

Lees meer

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Lees meer

Fotogalerij

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Lees meer

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Lees meer